KIM JESTEŚMY

HISTORIA

Jesteśmy organizacją, która wspiera rozwój osobisty, zawodowy i duchowy w oparciu o chrześcijański system wartości.

W 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Downline w Little Rock – USA. Udało nam się zorganizować wspólnie szereg szkoleń dla liderów zatytułowanych „Uczniostwo w praktyce”. Wiele osób słyszało o uczniostwie ale nie do końca wie co to oznacza dla ich życia.

Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Jezus nigdy nie prosił, abyśmy zajęli miejsce na widowni stali się Jego fanami. On zaprasza nas do świadomego naśladowania Go w codziennym życiu.
Uczniostwo to nie program ale budowanie relacji zmieniających życie.
A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. 2 Tym 2;2.

Naszą wspólną pasją jest zachęcanie chrześcijan do świadomego czynienia innych uczniami, inwestując w głębsze poznanie Słowa Bożego i dzielenie się nim z innymi.

Dlatego postanowiliśmy otworzyć Szkołę Biblijnego Uczniostwa, która jest w pełni akredytowana przez Instytut Downline. Jeśli chcesz się rozwijać w naśladowaniu Jezusa to przyłącz się do nas!

W CO WIERZYMY?

SZKOŁA BIBLIJNEGO UCZNIOSTWA jest działalnością ponaddenominacyjną, realizowaną w bliskiej współpracy ze wspólnotami ewangelicznymi. Utożsamiamy się z wyznaniem wiary Aliansu Ewangelicznego w RP: 

Wierzymy,

  • że Pismo Święte pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne oraz że jest najwyższym autorytetem we wszystkich sprawach wiary i postępowania;
  • w jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
  • w Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, w Jego narodzenie z Marii dziewicy, w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, w Jego boskie cuda, w Jego odkupieńczą śmierć, w Jego cielesne zmartwychwstanie,
  • w Jego osobisty powrót w mocy i chwale;
  • w zbawienie zgubionego i grzesznego człowieka, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę, niezależnie od uczynków, i odrodzenie przez Ducha Świętego;
  • w Ducha Świętego, którego zamieszkanie w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa;
  • w jedność Ducha wszystkich prawdziwie wierzących, Kościół – Ciało Chrystusowe;
  • w zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych: zbawionych ku życiu, zgubionych ku potępieniu.