PROGRAM

Program Szkoły Biblijnego Uczniostwa składa się z siedmiu bloków tematycznych. Każdy z nich omawiany będzie w oparciu o pracę nad tekstem biblijnym i praktyczne zastosowania z niego wynikające.

Zasady uczniostwa – w ramach tego bloku zdefiniujemy czym jest uczniostwo, co z niego wynika i jak je praktykować w codziennym życiu;

Rozwój duchowy ucznia – jak naśladować Chrystusa i dbać o osobistą więź z Bogiem;

Przegląd Biblii – omówienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, całościowe spojrzenie na Biblię i nauka pracy z tekstem biblijnym;

Apologetyka – jak rozmawiać na trudne tematy, nauka a wiara, chrześcijaństwo a kultura, wiarygodność tekstu Pisma Świętego;

Ewangelizacja – czym jest Dobra Nowina, jak skutecznie komunikować Ewangelię innym, jak docierać do młodego pokolenia; 

Biblijna natura człowieka – ukazanie kim jest człowiek w oczach Boga i jaki to ma wpływ na budowanie zdrowych relacji; 

Sztuka komunikacji – jak efektywnie przekazywać prawdy wiary w oparciu o tekst biblijny.