REKOMENDACJE

Marek Głodek – prezbiter naczelny Kościoła Chrześcijan Baptystów. Prowadzi  Duszpasterstwo Duszpasterzy i służy liderom w całym kraju.

Karol Michalak – pastor Kościoła w Łodzi. Prowadzi fundację NIKAO, która wspiera młode talenty oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, uzależnione, bezdomne.

Bogdan Olechnowicz – pastor chrześcijańskiej wspólnoty „Górna Izba” w Gorzowie Wlkp. i jeden z liderów ponad denominacyjnego ruchu modlitewnego „Polska 24”. Założyciel Fundacji „Przebaczenie i Pojednanie”.

dr Piotr Gąsiorowski

Naszym zadaniem nie jest ożywanie Słowa, ale odkrywanie i przyjmowanie życia, które w nim jest! Szkoła Biblijnego Uczniostwa to spotkanie ze Słowem, więc odkrywanie i przyjmowanie Życia, jakie Stwórca zawarł w swoim Słowie.

dr Marek Kamiński

Szkoła Biblijnego Uczniostwa prowadzona przez Instytut Rozwoju Złote Jabłko jest znakomitym narzędziem, pomocą w duchowym rozwoju. Nauczanie jest precyzyjnie adresowane do potrzeb słuchaczy, pomaga zrozumieć mechanizmy wzrostu, oddziaływania na otoczenie. Pozwala rozbudzić potrzebę aktywnego chrześcijańskiego życia. Bez wahań polecam. 

Sławomir Jagieła

Szkoła Biblijnego Uczniostwa wyposaży Cię w praktyczną wiedzę i umiejętności jak być prawdziwym uczniem Chrystusa. Inicjatywa,  która  jest  prawdziwą  „perełką”
w naszym kraju. Polecam i zachęcam, abyś zainwestował w swoją podróż z Bogiem pod okiem Bożych ludzi.

dr Mateusz Wichary

Cieszę się z inicjatywy jaką jest SBU. Polecam wszystkim, którzy szukają inspiracji i zachęty w rozwoju swojej odpowiedzialności za zadania i obowiązki w Królestwie Bożym. 

Arkadiusz Krzywodajć

Szkoła Biblijnego uczniostwa to coś więcej niż szkoła. To przygoda w której Bóg przemawia! 

Rafał Piekarski

Polecam SBU wszystkim, którzy chcą poznawać Boże Słowo i szukać Jego zastosowania w swoim codziennym życiu. Teologia w praktyce. Warto!