WYKŁADOWCY

Szkoła Biblijnego Uczniostwa to niesamowita kadra i wykładowcy. Pragniemy dać studentom to co najlepsze dlatego nasi nauczyciele to ludzie z ogromnym doświadczeniem, którzy z pasją czynią innych uczniami. Po prostu są najlepsi.

KADRA

Kliknij w zdjęcie

Wojciech Kowalewski

dr Wojciech Kowalewski

Dyrektor SBU

Pastor, doktor teologii praktycznej, mówca motywacyjny i coach. Jest członkiem zarządu i wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów oraz koordynatorem i głosem kampanii multimedialnej „Prosto z Serca”.

Regularnie publikuje artykuły z zakresu duchowości, przywództwa i coachingu. Wykładowca na studiach MBA przy WSZP i studiów podyplomowych „Mentoring i Coaching” przy WSTS w Warszawie.

Bartłomiej Tomczyński

pastor Bartłomiej Tomczyński

Wykładowca

Mówca motywacyjny i duszpasterz akademicki, entuzjasta działań ewangelizacyjnych. Założyciel kościoła “Kierunek” we Wrocławiu.

Jego pasją są wszelkiego rodzaju akcje misyjne inspirujące młodych ludzi do ekspresji wiary.

Bartłomiej od 2007 do 2014 roku był pastorem Kościoła w Janowicach Wielkich, a od Stycznia 2014 pełni funkcję Pastora Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu. Kocha Boga, ludzi i życie!

dr Sławomir Torbus

Dyrektor programowy

Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, hellenista, specjalista w zakresie retoryki i biblistyki, mówca konferencyjny i kaznodzieja. Autor książki „Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej” oraz artykułów naukowych na temat retoryki biblijnej i skutecznej komunikacji. Wykładowca i współautor programu Szkoły Mówców.

WYKŁADOWCY

Kliknij w zdjęcie

  dr Piotr Zaremba

  Wrocław

  Mąż, ojciec i duszpasterz z wieloletnim stażem, a także tłumacz Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, doktor językoznawstwa hebrajskiego, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Szczecińskiej. Od 1989 r. służy w Poznaniu.

  Założył lub aktywnie uczestniczył w powstaniu siedmiu wspólnot w mieście i jego okolicach. Aktualnie pastor Kościoła 5N. Projekty biblijne rozwija w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którego zespół pracuje obecnie nad przekładem dosłownym Pisma Świętego. Latem 2016 r. ukazało się pierwsze, historyczne wydanie przekładu literackiego EIB.

  Pastora Piotra można od niedawna zobaczyć także na Youtubie, gdzie odpowiada na różne pytania związane z Biblią i życiem chrześcijańskim na co dzień. W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Wiarygodność Biblii”.

  dr Mateusz Wichary

  Wrocław

  Pastor, teolog i wykładowca. Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i Aliansu Ewangelicznego w RP. Inicjator Baptystycznej Akcji Charytatywnej i Projektu Kościół. Redaktor naczelny Słowa Prawdy i autor m.in. Najczęstsze pytania o protestantyzm (Warszawa 2013) i „Cała rzeczywistość dla Chrystusa”. Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej (Warszawa 2014).

  Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej. Był jednym z organizatorów Festiwalu Nadziei w Warszawie w 2014 roku. Jest wykładowcą Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki i teologii protestanckiej.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelia Mateusza”.

  dr Marek Kamiński

  Wrocław

  Od roku 1989 pełnił służbę pastora w zborze w Koszalinie. W roku 2000 powołany na doradcę biskupa Mieczysława Czajko. 4 lata później został Zastępcą Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego. Pracował jako kaznodzieja i wykładowca na ogólnopolskich zlotach młodzieży, kongresach i konferencjach kościelnych. Pomysłodawca i realizator międzynarodowej inicjatywy „Braterstwo ponad granicami” (2000-2008). W 2008 wybrany na urząd Biskupa KZ.

  Aktualnie członek Światowego Zarządu World Assemblies of God, Zastępca Przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, Prezydent Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych. Ojciec Beniamina i Noego. Żona Ewa.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Życie Samuela, Saula i Dawida”.

  Adam Piątkowski

  Pastor kościoła Wrocław dla Jezusa

  Wrocław

  Żywiołowy, pozytywny, czasem nawet zabawny. U ludzi ceni dziecięcą radość, odwagę i łatwość wybaczania. Stawia działanie ponad gadanie.

  Pasjonat życia i wizjoner, zafiksowany na idei budowania Bożego Królestwa tu i teraz: w mieście, szkole, pracy, sąsiedztwie. Jego ulubionym zajęciem jest pobudzanie ludzi do rozwoju. Inicjator festiwalu Odnowienie we Wrocławiu.

  Duchowy lider, inspirujący mówca, siła napędowa WDJ. Bywa kontrowersyjny, ale zawsze szczery. Wnikliwie i z wielką pasją studiuje Biblię. Z Bogiem przyjaźni się od ponad 25 lat.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Księga Sędziów”.

  Marek Głodek

  Wrocław

  Pastor senior w II Zborze Chrześcijan Baptystów “Blisko Boga” w Warszawie oraz członek Prezydium Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów. Prowadzi  Duszpasterstwo Duszpasterzy i służy liderom w całym kraju.

  Mąż Ani. Tata dwóch dorosłych synów – Piotra i Filipa. Dziadek Estery.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Duchowa higiena”.

  Agata Strzyżewska

  Wrocław
  Jej misją jest inspirowanie innych do życia z pasją, działając w oparciu o powołanie oraz Bożą wizję. Od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem niesie pomoc innym. Naucza, przemawia, doradza i organizuje konferencje. Agata założyła Kościół Uliczny w Gdańsku i Fundację „Wszystko Jest Możliwe”.
  Jej motto brzmi: Jestem tu byś zaczął działać!
  W ramach SBU poprowadzi temat: Wizja i pasja – jak je odkryć?

  Henryk Dedo

  Wrocław

  Od 1996 r. kieruje Fundacją Głos Ewangelii. Jest członkiem Rad chrześcijańskich fundacji i Seminariów Teologicznych, ewangelistą Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. 

  W czasie studiów zrodziły się dwie jego największe pasje: praca duszpasterska wśród młodzieży oraz praca „z mikrofonem”. Pierwsza zaczęła się od prowadzenia chrześcijańskich obozów młodzieżowych i trwa nieprzerwanie do dziś. Pomimo upływających lat, Henryk nadal potrafi nawiązywać dobry kontakt z młodymi ludźmi, a ci lubią słuchać jego wykładów i darzą go szacunkiem. Drugą pasją jest realizowanie inspirujących audycji i reportaży radiowych, zachęcających do stawiania sobie ważnych pytań egzystencjalnych. Jako reportażysta należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

  Prace Henryka oraz Waldemara Kasperczaka – realizatora dźwięku – były wielokrotnie nominowane i nagradzane w najważniejszych polskich i europejskich konkursach radiowych.

  Henryk jest mężem Diny, ojcem dwóch dorosłych córek, dziadkiem Kuby i Piotra. W wolnym czasie, poza czytaniem, książek jeździ na nartach, chodzi po górach, uprawia windsurfing i gra w siatkówkę. Przyjaciołom chętnie udziela rad z zakresu wiedzy o zdrowym żywieniu.

  W ramach SBU poprowadzi zajęcia w temacie: „Jak dzielić się swoją historią”

  Luke Greenwood

  Wrocław

  Ewangelista, mówca i artysta. Dyrektor organizacji Steiger Europe. Jego pasją jest ewangelizacja i uczniostwo ze szczególnym naciskiem na globalną kulturę młodzieżową.

  Wcześniej koordynował pracę Steiger Brazil i koncertował po całym świecie z zespołem No Longer Music. Jest wykładowcą Szkoły Misyjnej Steigera, aktywnie angażuje się w tworzenie i szkolenie zespołów misyjnych we współpracy z lokalnymi wspólnotami, których celem jest docieranie do młodego pokolenia z przesłaniem Ewangelii.

  Luke razem z żoną Anią i dwójką dzieci mieszkają we Wrocławiu.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Globalna kultura i uczniostwo”.

  Magdalena Kamińska

  Wrocław

  Magdalena Kamińska jest liderem z ponad 20 letnią praktyką w przywództwie. W latach 2003 – 2020 zarządzała grupami managerów, ekspertów, liderów w organizacjach o międzynarodowym zasięgu, oraz transformacji kulturowej i cyfrowej.

  Po wielu latach poszukiwań najlepszego modelu przywództwa założyła na początku 2020 roku – Center of Servant Leadership Poland ( Big Call) – pierwszy ośrodek rozwoju przywództwa opierający się na filozofii i wartościach określonych przez manifest Servant Leadership. Centrum jest członkiem Greenleaf Center for Servant Leadership w USA. Centrum zajmuje się nauką kultury przywództwa Servant Leadership, a służy ludziom ze sfer biznesu, sfer społecznych i publicznych. Popiera zrównoważony rozwój z biznesie, wierzy w potrzebę szerokich zmian systemowych. Wierzy, że dobre przywództwo uczyni świat lepszym, teraz i dla kolejnych pokoleń.

  W 2014 roku napisała i zainicjowała, pierwszy program studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring Chrześcijański” dla chrześcijańskiej uczelni WSTS. W kolejnych latach, jako Kierownik tych studiów, stworzyła zespół i rozwinęła partnerstwo merytoryczne z Coachwise. Razem z wspaniałym zespołem uczy od 2015 roku liderów chrześcijańskich umiejętności prowadzenia mentoringu i coachingu. Przez 18 lat była zaangażowana w służbę uwielbienia. W 2014 roku utworzyła również służbę Leaderstyle w ramach której wspiera wolontariuszy i liderów służb w kościołach.

  Odkryła co oznacza i jak rozumieć pasterstwo i słowa Jezusa: ” Paś owieczki moje”. Kocha, pasjonuje się i nieustannie uczy pasterstwa. A od 2021 roku zabiera liderów chrześcijańskich, duchowych na pionierskie wyjazdy do pierwotnego świata pasterzy, aby na tym przykładzie uczyć ich bycia Servant Liderem jak Pasterz. Jej powołaniem jest uczyć przywództwa w którym wpływ wynika z służby. Jako liderka, czuje się odpowiedzialna za kulturę przywództwa zarówno w biznesie jak i kościele. Zrezygnowała z drogi korporacyjnej, po to aby zrealizować swoje Big Call.

  www.leaderstyle.pl

  www.bigcall.pl

  W ramach SBU prowadzi blok tematyczny: Służebne przywództwo – Servant Leadership

  dr Piotr Gąsiorowski

  Wrocław

  Pastor, mówca i specjalista ds. rozwoju przywództwa, dyrektor Instytutu Przywództwa w Krakowie, koordynator krajowy EQUIP Johna C. Maxwella, Członek Międzynarodowego Aliansu – Arrow Leadership Program, wykładowca programu MBA in Christian Leadership przy Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

  Autor kilku programów szkoleniowych z zakresu rozwoju przywództwa. Autor bestsellera Wybaczyć Bogu, książki przetłumaczonej na język angielski i duński. Pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego w Krakowie (The Wesleyan Methodist Church).

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelia Mateusza”.

  Arkadiusz Krzywodajć

  Wrocław

  Nawrócił się 1993 roku, pełnił służbę lidera uwielbienia, starszego zboru w Jastrzębiu Zdroju. Od 2000 roku jest pastorem Zboru Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim-Katowicach. Jest autorem dwóch książek: “Polska Twoja Ziemia Obiecana” oraz “Sztormy i burze”, producent muzyczny autor tekstów oraz muzyki uwielbienia.

  Ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych na kierunku politologii oraz Podyplomowe Studia Managerskie MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Wykłada na WSTS.

  Jego hobby to: aktywność sportowa, muzyka oraz przywództwo w XXI wieku. Żona Angelika oraz dzieci Karolina i Jakub.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Życie Józefa”.

  Dawid Muszkiet

  Wrocław

  Trener, facylitator i wykładowca WBST oraz studiów podyplomowych. 

  Jest liderem M4 Polska skupionym na rozwoju ruchu pomażających się kościołów; 

  w strukturach M4 Europe odpowiedzialny za obszar komunikacji.

  Wierzy, że oprócz tego CO chcemy przekazać, warto zadbać o to JAK najlepiej to zrobić.

  Wraz z żoną Joanną angażuje się w różne formy docierania do ludzi z ewangelią, formowania uczniów i wspólnot. 

  Ojciec Magdaleny i Marty.

  W ramach SBU poprowadzi blok zajęć: „Sztuka komunikacji”.

  Bogdan Olechnowicz

  Wrocław

  Z wykształcenia teolog i psycholog. Pastor chrześcijańskiej wspólnoty „Górna Izba” w Gorzowie Wlkp. i jeden z liderów ponad denominacyjnego ruchu modlitewnego „Polska 24”. Założyciel Fundacji „Przebaczenie i Pojednanie”.

  Autor dwóch książek: “Pokorni odziedziczą ziemię” oraz “Wzgardzeni czy wybrani”. Mówca konferencyjny w kraju i za granicą, prowadzi również praktykę poradniczą. Od 2001 roku duchowy opiekun chóru gospelowego TGD. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci: Sonię i Macieja.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Serce dla Narodu”.

  Bogdan Pszczoła

  Wrocław

  Założyciel i dyrektor Instytutu Rozwoju Mężczyzny.  Praktykuje czynienie uczniami od ponad 20 lat. Wykładowca, mentor, autor programów edukacyjnych i  książki “żyj na maxa”.

  Uczył na temat uczniostwa w różnych kontekstach kulturowych od USA po Bliski Wschód. Mąż Johanki, ojciec Lidii i Michała.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Uczniostwo jako styl życia. Prowadzenie innych w uczniostwie”.

  Henryk Wieja

  Wrocław

  Jest lekarzem,  założycielem  Ośrod­ka Me­dy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej i Opie­ki Kom­plek­so­wej w Ustroniu w 1989 roku, niepublicznego specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

  Henryk jest także założycielem i dyrektorem Chrześcijańskiej Fundacji “Życie i Misja” w Ustroniu, która rozpoczęła swoją  działalność w 1990 roku.

  Prowadzi wykłady i szkolenia na temat zdrowego stylu życia, troski o zdrową rodzinę, skutecznej pomocy małżeństwom i rodzinie w trudnościach oraz udzielają indywidualnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych.

  Jest autorem książek: „Tajemnice pełnego zdrowia”, „Bóg, którego potrzebujemy”,  „Moc błogosławieństwa Ojca”, „Przez szacunek do duchowego autorytetu”, „Małżeństwo, o jakim marzymy”.

  Ma dwoje dorosłych  dzieci: Pawła i Esterę.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Biblijna koncepcja człowieka”.

  dr Mirosław Marczak

  Wrocław

  Pastor, teolog, językoznawca. Studiował w Emmaus Bible College w USA (licencjat z języków biblijnych), w Prairie Graduate School w Kanadzie (magister teologii) oraz na Uniwersytecie Wrocławskim (doktor nauk humanistycznych – translatoryka biblijna). Wykładowca Akademii Homiletycznej.

  Pomysłodawca Centrum Rozwoju Przywództwa KOMPAS oraz Centrum Edukacji Chrześcijańskiej. Pastor I Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan we Wrocławiu. Wiceprzewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan.

  Mirek jest mężem Beaty i ojcem czterech dorosłych synów. W wolnych chwilach lubi biegać, słuchać muzyki, jeździć na motocyklu lub grać na afrolatynoskich instrumentach perkusyjnych. W SBU zajmie się wykładami na temat Księgi Objawienia.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Objawienie Jana”.

  Andrzej Nędzusiak

  Wrocław

  Wieloletni pastor Zboru w Warszawie, a obecnie Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie. Matematyk z wykształcenia absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Były Przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w RP, a aktualnie członek jego Zarządu. Współzałożyciel i członek Zespołu Przywódczego ruchu Polska dla Jezusa.

  Jego pragnieniem jest Kościół składający się ze zdrowych, rozwijających się lokalnych wspólnot, zaangażowanych w rozwój Królestwa Bożego.

  Z żoną Jolantą mają pięcioro dzieci.

  Rafał Piekarski

  Wrocław

  Pastor Społeczności Chrześcijańskiej ToMy – wspólnoty Kościoła Chrystusowego spotykającej się jako jeden kościół w dwóch miastach: w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. Jeden z liderów Fundacji Proem oraz wykładowców Akademii Homiletycznej.

  Zaangażowany społecznie, przez kilka lat był przewodniczącym Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku Województwa Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Prezydencie Tomaszowa Maz. Od 2011 roku Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu Kontakt w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim.

  Ukończył lingwistykę stosowaną na UW. Członek Rady Krajowej Kościoła Chrystusowego w RP. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Dzieje Apostolskie”.

  Jarosław Pilecki

  Wrocław

  Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Arte” z Bielawy. Pastor Społeczności Chrześcijańskiej w Bielawie. Wspaniały mąż Doroty i ojciec dwóch córek: Ewy i Asi.

  O Spółdzielni Jarek mówi tak: Nasza spółdzielnia powstała jako kontynuacja służby, którą prowadziliśmy w ramach stowarzyszenia Nowa Nadzieja. Wtedy to – przez 11 lat – chodziliśmy po ulicach, pomagaliśmy różnym ludziom – poturbowanym, pogubionym. Robiliśmy to w ramach wolontariatu. W 2012 r. powstała nasza spółdzielnia. Do jej założenia namówił nas Zenon Matuszko, prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. On widział w nas potencjał, którego my sami nie widzieliśmy.

  W ramach SBU poprowadzi zajęcia w temacie: Pomoc socjalna osobom z wykluczenia społecznego.

  Robert Merecz

  Wrocław

  Dziekan WBST w Warszawie i pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie. Specjalizuje się w teologii Starego Testamentu. Doctor of Philosophy (University of Edinburgh, 2010), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 2007), Master of Theology (Dallas Theological Seminary, 2003), magister ekonomii (Uniwersytet Szczeciński, 1999).

  Pobyty stypendialne w Institut Catholique de Paris (2007) oraz w Eberhard Karls Univesität Tübingen (2008). Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Edynburskim. Mąż Emilii, ojciec Filipa i Daniela.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Genesis i życie Abrahama”.

  dr Michał Włodarczyk

  Wrocław

  Duchowny Kościoła Zielonoświątkowego. Pastor “Kościoła dla Ciebie” w Bydgoszczy. Mąż Izy oraz tata Oli, Ani i Liwii. Autor bloga: michalwlodarczyk.wordpress.com. Kocha patrzeć na życie przemienione przez Ewangelię. Sprawia mu ogromną radość, gdy choć odrobinę może być w tej przemianie pomocny.

  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (2001) oraz Warszawskiego Seminarium Teologicznego (2002). Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie (2006).

  Z pasją przemawia do młodego pokolenia zachęcając do ekspresji wiary. W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Księga Nehemiasza”.

  Leszek Wakuła

  Wrocław

  Pastor i naśladowca Jezusa. Jego mottem jest stwierdzenie – “Być Uczniem i czynić Uczniów”. I nie tylko z powodów zawodowych (jako pastor Zboru Baptystów w Łodzi), ale przede wszystkim tego na czym buduje swoją tożsamość –  stwierdzenie “Jestem Uczniem Jezusa”.

  Szczęśliwe żonaty od 32 lat z Anną i błogosławiony 3 dzieci, jednym zięciem i wspaniałą wnuczką. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, studia dodatkowe w Prediger Seminar – Hamburg, Theological Seminary of Grand Rapids. Zaliczył szkolenia i kursy z zakresu mentoringu, uczniostwa, coachingu i homiletyki.

  Przez wiele lat był Przewodniczącym Służby Młodzieży w KChB, jednocześnie pełniąc inne funkcje i zadania zarówno w strukturach Kościoła w kraju jak i za granicą. Uczniostwo dla niego to wyposażanie do życia – to styl życia.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Dzieje Apostolskie”.

  dr Sebastian Smolarz

  Wrocław

  Biblista, wykładowca Starego Testamentu EWST we Wrocławiu. Interesuje się symboliką biblijnego języka i strukturami biblijnego tekstu.

  Pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu. Prywatnie mąż Magdaleny i ojciec trójki przebojowych dzieciaków.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Wstęp do Pięcioksięgu”.

  Karol Michalak

  Wrocław

  Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zawodowo związany ze Sztuką i Edukacją, a szczególnie z nowoczesnymi jej formami. Jest trenerem, coacham i facylitatorem. Współpracując z dużymi korporacjami zdobył ogromne  doświadczenie zawodowe, które z powodzeniem wykorzystują w swojej pracy jako Pastorzy. Jego powołanie jest skierowane szczególnie do młodych ludzi, ale też kocha pomagać w rozwoju zespołom liderów i wolontariuszy.

  Karol prowadzi fundację NIKAO, która wspiera młode talenty oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, uzależnione, bezdomne.

  Pastor Karol wraz ze swoją żoną Agnieszką założyli kościół w 1995 roku. Prowadzą i opiekują się wspólnotą z miłością, odwagą i często w nowoczesny, kreatywny sposób. Ich pasją jest budowanie kościoła lokalnego, który jest skoncentrowany na Bogu i Jego Słowie. Tworzą miejsce atrakcyjne i nowoczesne, gdzie ludzie mogą doświadczyć nie tylko głębokich przeżyć duchowych, ale także relaksu, zabawy oraz rodzinnej, przyjacielskiej atmosfery.

  W ramach SBU prowadzi zajęcia: „Uczniostwo młodego pokolenia”.

  Marek Tomczyński

  Wrocław

  Nawrócił się w 1982. W latach 1984-1988 był kaznodzieją w Inowrocławiu. Ukończył Korespondencyjne Seminarium Biblijne w Ustroniu (obecnie Seminarium Teologiczne w Ustroniu).

  W roku 1988 został ordynowany na diakona i powołany na pastora zboru w Janowicach Wielkich, gdzie służył do 2008r. Założył tam również i do 2006 r. prowadził Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja”.

  W 1999 roku został ordynowany na Prezbitera. W latach 1993-2001 był dyrektorem Misji „Nowa Nadzieja”, w latach 2001-2003 kierował Misją Krajową. Od 2008 r. jest pastorem zboru “Anastasis” w Legnicy. Rodzina: żona Ewa, dzieci: Bartłomiej, Anna i Marek.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelizacja bez strachu”.

  Dr hab. Tomasz R. Dębowski

  Wrocław

  Politolog religii, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, starszy i lider uwielbienia w zborze KZ „Chrześcijańska Społeczność” w Ząbkowicach Śląskich, muzyk i kompozytor, wykładowca na licznych chrześcijańskich warsztatach muzycznych, wieloletni współpracownik służby muzycznej Kościoła Zielonoświątkowego.

  W 1993r. ukończył politologię w Instytucie Nauk Politycznych UWr, w 1998r. doktoryzował się na Wydziale Nauk Społecznych UWr na podstawie rozprawy „Myśl społeczne polskich Kościołów protestanckich po II wojnie światowej”. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk politycznych na postawie pracy „Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2005”.

  Tomek jest mężem Anny, w wolnych chwilach uprawia turystykę pieszą, jego pasją jest gra na gitarze oraz majsterkowanie. W ramach SBU poprowadzi sesję na temat „Chrześcijanin wobec wyzwań współczesności”.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Chrześcijanin a wyzwaniania współczesności”.

  dr Włodzimierz Tasak

  Wrocław

  Pastor, historyk, autor i wykładowca. Jest absolwentem Wydziału Humanistycznego  Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek historia), Seminarium Teologicznego Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii gdzie uzyskał stopień naukowy doktora teologii. Wykładał Historię Kościoła w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym.

  Równocześnie zajmował się pracą duszpasterską w Kościele Chrześcijan Baptystów. W latach 1991-1995 jako pastor w I Zborze w Gdańsku, a następnie w latach 1995-1998 jako pastor II Zboru w Warszawie. W latach 1998-2006 i ponownie od roku 2016 członek Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej.

  W latach 1999-2008 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Słowa Prawdy”. W latach 1999-2006 był członkiem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

  Autor książek: Historia statusu prawnego Kościoła Baptystycznego w Polsce w latach 1918-1997 (2015) oraz Reformacja – sukces czy porażka? (2017). W latach 2007-2009 był redaktorem prowadzącym (i jednym z autorów tekstów) serii wydawniczej „Wielkie Tajemnice Drugiej Wojny Światowej” oraz autorem tekstów w serii wydawniczej „Encyklopedia II Wojny Światowej”  i tłumaczem szeregu książek z serii „Wielkie Bitwy II Wojny Światowej” (wszystkie wydawnictwa Amercom). Od roku 2009 jest nauczycielem historii w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku. Od 2014 roku jest zaangażowany w posługę pastorską w II Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Od 2018 r. rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie.

  W ramach SBU omówi historyczne i praktyczne założenia Listu apostoła Pawła do Rzymian.

  dr Sławomir Torbus

  Wrocław

  Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego i EWST, hellenista, specjalista w zakresie retoryki i biblistyki, mówca konferencyjny i kaznodzieja. Autor książki „Listy św. Pawła z perspektywy retorycznej” oraz artykułów naukowych na temat retoryki biblijnej.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelia Mateusza”.

  dr Piotr Karaś

  Wrocław

  Pastor zboru w Łodzi, wykładowca WSTS, dyrektor Misji Nowa Nadzieja w Polsce. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie oraz Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk teologicznych w zakresie teologii praktycznej. Dyrektor Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”. Autor książki: “Działalność socjalna Kościołów ewangelikalnych w Polsce”.

  Lubi czytać, biegać, grać na gitarze i śpiewać Bogu na chwałę Jego mottem życiowym jest werset z 2 Listu do Koryntian 12,9: „Moc w słabości się doskonali.” Ojciec Szymona i Jakuba. Żona Iwona.

  W ramach SBU poprowadzi zajęcia: “Chrześcijanin zaangażowany społecznie”.

  Mariusz Muszczyński

  Wrocław

  Teolog, pastor kościoła Ostoja, pisarz, bloger, mówca konferencyjny, który gościł w Europie, Afryce, Australii i Ameryce Płn., jest też autorem piosenek i książki “Bóg ma się dobrze”, miłośnikiem podróży, książek i jazzu. 

  Powoli dorastający mąż, egoistycznie dumny ojciec, raczkujący nieporadnie ogrodnik, pasjonat sportu, sauny, kominka, nieco naiwny pastor, przyjaciel każdego, kto zakłada nowe kościoły. Mieszka z rodziną w Opolu.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelizacja w stylu mistrza”.

  Mirosław Szatkowski

  Wrocław

  Od 25 lat pastor Centrum Ewangelii w Głogowie. Absolwent KSB Ustroń, obecna BST. Razem z żoną, autor książki o trwałości małżeństwa „Z jakich klocków zbudować ten dom”.

  Uwielbia czytać książki, słuchać muzyki z lat 70 i oglądać filmy z pozytywnym przesłaniem. Fan relaksu w saunie. Pragnie prowadzić Kościół w taki sposób, aby był on miejscem czynienia ludzi uczniami Jezusa. Ojciec pięciorga dzieci, dziadek siedmiorga wnucząt. Żona Ewa.

  W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Dzieje Apostolskie”.

  Asia i Janusz Żydek

  Wrocław

  Są małżeństwem już prawie 30 lat i…dobrze im razem. A nawet coraz lepiej :). Nie zawsze dobrze znaczy łatwo i przyjemnie, ale zawsze znaczy fascynująco. To, że są razem jest, jak do tej pory, największą przygodą ich życia. O sobie mówią tak: “Przeszliśmy już spory kawałek tej drogi, ale jesteśmy niezmiernie ciekawi, co jeszcze przyniesie.”

  Asia i Janusz Żydek – są małżeństwem od 1990 r., rodzice dwójki dorosłych dzieci, teściowie, doradcy małżeńscy i rodzinni, autorzy projektu i bloga Dobrze Nam Razem. Wykładają na Slot Art Festival od 2006 r.  

  W ramach SBU poprowadzą zajęcia: “Dobrze nam razem”.

Brak wyników