Henryk Dedo

Od 1996 r. kieruje Fundacją Głos Ewangelii. Jest członkiem Rad chrześcijańskich fundacji i Seminariów Teologicznych, ewangelistą Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. 

W czasie studiów zrodziły się dwie jego największe pasje: praca duszpasterska wśród młodzieży oraz praca „z mikrofonem”. Pierwsza zaczęła się od prowadzenia chrześcijańskich obozów młodzieżowych i trwa nieprzerwanie do dziś. Pomimo upływających lat, Henryk nadal potrafi nawiązywać dobry kontakt z młodymi ludźmi, a ci lubią słuchać jego wykładów i darzą go szacunkiem. Drugą pasją jest realizowanie inspirujących audycji i reportaży radiowych, zachęcających do stawiania sobie ważnych pytań egzystencjalnych. Jako reportażysta należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Prace Henryka oraz Waldemara Kasperczaka – realizatora dźwięku – były wielokrotnie nominowane i nagradzane w najważniejszych polskich i europejskich konkursach radiowych.

Henryk jest mężem Diny, ojcem dwóch dorosłych córek, dziadkiem Kuby i Piotra. W wolnym czasie, poza czytaniem, książek jeździ na nartach, chodzi po górach, uprawia windsurfing i gra w siatkówkę. Przyjaciołom chętnie udziela rad z zakresu wiedzy o zdrowym żywieniu.

W ramach SBU poprowadzi zajęcia w temacie: „Jak dzielić się swoją historią”