Henryk Wieja

Jest lekarzem,  założycielem  Ośrod­ka Me­dy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej i Opie­ki Kom­plek­so­wej w Ustroniu w 1989 roku, niepublicznego specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Henryk jest także założycielem i dyrektorem Chrześcijańskiej Fundacji “Życie i Misja” w Ustroniu, która rozpoczęła swoją  działalność w 1990 roku.

Prowadzi wykłady i szkolenia na temat zdrowego stylu życia, troski o zdrową rodzinę, skutecznej pomocy małżeństwom i rodzinie w trudnościach oraz udzielają indywidualnej pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych.

Jest autorem książek: „Tajemnice pełnego zdrowia”, „Bóg, którego potrzebujemy”,  „Moc błogosławieństwa Ojca”, „Przez szacunek do duchowego autorytetu”, „Małżeństwo, o jakim marzymy”.

Ma dwoje dorosłych  dzieci: Pawła i Esterę.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Biblijna koncepcja człowieka”.