Karol Michalak

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zawodowo związany ze Sztuką i Edukacją, a szczególnie z nowoczesnymi jej formami. Jest trenerem, coacham i facylitatorem. Współpracując z dużymi korporacjami zdobył ogromne  doświadczenie zawodowe, które z powodzeniem wykorzystują w swojej pracy jako Pastorzy. Jego powołanie jest skierowane szczególnie do młodych ludzi, ale też kocha pomagać w rozwoju zespołom liderów i wolontariuszy.

Karol prowadzi fundację NIKAO, która wspiera młode talenty oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, uzależnione, bezdomne.

Pastor Karol wraz ze swoją żoną Agnieszką założyli kościół w 1995 roku. Prowadzą i opiekują się wspólnotą z miłością, odwagą i często w nowoczesny, kreatywny sposób. Ich pasją jest budowanie kościoła lokalnego, który jest skoncentrowany na Bogu i Jego Słowie. Tworzą miejsce atrakcyjne i nowoczesne, gdzie ludzie mogą doświadczyć nie tylko głębokich przeżyć duchowych, ale także relaksu, zabawy oraz rodzinnej, przyjacielskiej atmosfery.

W ramach SBU prowadzi zajęcia: „Uczniostwo młodego pokolenia”.