Leszek Wakuła

Pastor i naśladowca Jezusa. Jego mottem jest stwierdzenie – “Być Uczniem i czynić Uczniów”. I nie tylko z powodów zawodowych (jako pastor Zboru Baptystów w Łodzi), ale przede wszystkim tego na czym buduje swoją tożsamość –  stwierdzenie “Jestem Uczniem Jezusa”.

Szczęśliwe żonaty od 32 lat z Anną i błogosławiony 3 dzieci, jednym zięciem i wspaniałą wnuczką. Ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, studia dodatkowe w Prediger Seminar – Hamburg, Theological Seminary of Grand Rapids. Zaliczył szkolenia i kursy z zakresu mentoringu, uczniostwa, coachingu i homiletyki.

Przez wiele lat był Przewodniczącym Służby Młodzieży w KChB, jednocześnie pełniąc inne funkcje i zadania zarówno w strukturach Kościoła w kraju jak i za granicą. Uczniostwo dla niego to wyposażanie do życia – to styl życia.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Dzieje Apostolskie”.