Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska jest liderem z ponad 20 letnią praktyką w przywództwie. W latach 2003 – 2020 zarządzała grupami managerów, ekspertów, liderów w organizacjach o międzynarodowym zasięgu, oraz transformacji kulturowej i cyfrowej.

Po wielu latach poszukiwań najlepszego modelu przywództwa założyła na początku 2020 roku – Center of Servant Leadership Poland ( Big Call) – pierwszy ośrodek rozwoju przywództwa opierający się na filozofii i wartościach określonych przez manifest Servant Leadership. Centrum jest członkiem Greenleaf Center for Servant Leadership w USA. Centrum zajmuje się nauką kultury przywództwa Servant Leadership, a służy ludziom ze sfer biznesu, sfer społecznych i publicznych. Popiera zrównoważony rozwój z biznesie, wierzy w potrzebę szerokich zmian systemowych. Wierzy, że dobre przywództwo uczyni świat lepszym, teraz i dla kolejnych pokoleń.

W 2014 roku napisała i zainicjowała, pierwszy program studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring Chrześcijański” dla chrześcijańskiej uczelni WSTS. W kolejnych latach, jako Kierownik tych studiów, stworzyła zespół i rozwinęła partnerstwo merytoryczne z Coachwise. Razem z wspaniałym zespołem uczy od 2015 roku liderów chrześcijańskich umiejętności prowadzenia mentoringu i coachingu. Przez 18 lat była zaangażowana w służbę uwielbienia. W 2014 roku utworzyła również służbę Leaderstyle w ramach której wspiera wolontariuszy i liderów służb w kościołach.

Odkryła co oznacza i jak rozumieć pasterstwo i słowa Jezusa: ” Paś owieczki moje”. Kocha, pasjonuje się i nieustannie uczy pasterstwa. A od 2021 roku zabiera liderów chrześcijańskich, duchowych na pionierskie wyjazdy do pierwotnego świata pasterzy, aby na tym przykładzie uczyć ich bycia Servant Liderem jak Pasterz. Jej powołaniem jest uczyć przywództwa w którym wpływ wynika z służby. Jako liderka, czuje się odpowiedzialna za kulturę przywództwa zarówno w biznesie jak i kościele. Zrezygnowała z drogi korporacyjnej, po to aby zrealizować swoje Big Call.

www.leaderstyle.pl

www.bigcall.pl

W ramach SBU prowadzi blok tematyczny: Służebne przywództwo – Servant Leadership