Marek Tomczyński

Nawrócił się w 1982. W latach 1984-1988 był kaznodzieją w Inowrocławiu. Ukończył Korespondencyjne Seminarium Biblijne w Ustroniu (obecnie Seminarium Teologiczne w Ustroniu).

W roku 1988 został ordynowany na diakona i powołany na pastora zboru w Janowicach Wielkich, gdzie służył do 2008r. Założył tam również i do 2006 r. prowadził Chrześcijański Ośrodek dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja”.

W 1999 roku został ordynowany na Prezbitera. W latach 1993-2001 był dyrektorem Misji „Nowa Nadzieja”, w latach 2001-2003 kierował Misją Krajową. Od 2008 r. jest pastorem zboru “Anastasis” w Legnicy. Rodzina: żona Ewa, dzieci: Bartłomiej, Anna i Marek.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelizacja bez strachu”.