dr Mateusz Wichary

Pastor, teolog i wykładowca. Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i Aliansu Ewangelicznego w RP. Inicjator Baptystycznej Akcji Charytatywnej i Projektu Kościół. Redaktor naczelny Słowa Prawdy i autor m.in. Najczęstsze pytania o protestantyzm (Warszawa 2013) i „Cała rzeczywistość dla Chrystusa”. Abraham Kuyper (1837-1920) jako przedstawiciel kalwinistycznej teologii politycznej (Warszawa 2014).

Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej. Był jednym z organizatorów Festiwalu Nadziei w Warszawie w 2014 roku. Jest wykładowcą Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z zakresu teologii systematycznej, dogmatyki i teologii protestanckiej.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelia Mateusza”.