dr Piotr Gąsiorowski

Pastor, mówca i specjalista ds. rozwoju przywództwa, dyrektor Instytutu Przywództwa w Krakowie, koordynator krajowy EQUIP Johna C. Maxwella, Członek Międzynarodowego Aliansu – Arrow Leadership Program, wykładowca programu MBA in Christian Leadership przy Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

Autor kilku programów szkoleniowych z zakresu rozwoju przywództwa. Autor bestsellera Wybaczyć Bogu, książki przetłumaczonej na język angielski i duński. Pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego w Krakowie (The Wesleyan Methodist Church).

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Ewangelia Mateusza”.