dr Marek Kamiński

Od roku 1989 pełnił służbę pastora w zborze w Koszalinie. W roku 2000 powołany na doradcę biskupa Mieczysława Czajko. 4 lata później został Zastępcą Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego. Pracował jako kaznodzieja i wykładowca na ogólnopolskich zlotach młodzieży, kongresach i konferencjach kościelnych. Pomysłodawca i realizator międzynarodowej inicjatywy „Braterstwo ponad granicami” (2000-2008). W 2008 wybrany na urząd Biskupa KZ.

Aktualnie członek Światowego Zarządu World Assemblies of God, Zastępca Przewodniczącego Pentecostal European Fellowship, Prezydent Międzynarodowej Społeczności Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych. Ojciec Beniamina i Noego. Żona Ewa.

W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Życie Samuela, Saula i Dawida”.