dr Piotr Zaremba

Mąż, ojciec i duszpasterz z wieloletnim stażem, a także tłumacz Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej, doktor językoznawstwa hebrajskiego, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Politechniki Szczecińskiej. Od 1989 r. służy w Poznaniu.

Założył lub aktywnie uczestniczył w powstaniu siedmiu wspólnot w mieście i jego okolicach. Aktualnie pastor Kościoła 5N. Projekty biblijne rozwija w ramach Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, którego zespół pracuje obecnie nad przekładem dosłownym Pisma Świętego. Latem 2016 r. ukazało się pierwsze, historyczne wydanie przekładu literackiego EIB.

Pastora Piotra można od niedawna zobaczyć także na Youtubie, gdzie odpowiada na różne pytania związane z Biblią i życiem chrześcijańskim na co dzień. W ramach SBU poprowadzi blok tematyczny “Wiarygodność Biblii”.